Mūsu klienti

Viņi ir gan sabiedrībā ļoti populāri, gan no atpazīšanas važām brīvi. Mākslinieki un finansisti, politiķi un reklāmisti. Tādi, kas atnāk tikai pamēģināt un tādi, kuri atnāk un paliek. Īstos Savējos vieno vairākas lietas:

-viņi dzīvo dzīvi PA ĪSTAM

-viņiem patīk zirgu smarža

-viņi brauc pie zirgiem ar cienastu

-viņi savā dzīvē atļaujas darīt to, pēc kā citi tikai ilgojas- mācās spēlēt ģitāru, dejot tango, gleznot, meditēt, lidot, nirt utt.

-viņi ir iemācījušies atbrīvoties no bailēm.

Mazākajam jātnieciņam bija 9 mēnesīši, kad tēta, mammas un instruktora pavadībā mazais cilvēciņš devās savā pirmajā patstāvīgajā izjādē. Vecākajam klientam  70-it gadu jubilejā tika uzdāvināta iespēja  atcerēties bērnību, uzkāpjot zirga mugurā.